Վարկի սահմանաչափի որոշում

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Ձեզ հասանելի վարկավորման սահմանաչափերի և կայքում տեղադրված հաշվիչի միջոցով իրականացված հաշվարկների անհամապատասխանության վերաբերյալ: Անճշտություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկներն իրականացնել նույն արժույթով: