ԱՊՊԱ ապահովագրական հաշվիչ
կցորդի առկայություն (բացառությամբ գյուղատնտեսական
նշանակության կցորդների)