Դեկտեմբեր 20 2016

Զարգացման հայկական բանկը միացավ Արարատբանկին

Զարգացման հայկական բանկը միացավ Արարատբանկին

Արարատբանկի բաժնետերերը չեն փոխվի, քանի որ Զարգացման հայկական բանկի բաժնետերերն իրենց բաժնետոմսերի դիմաց ստանալու են  դրամական հատուցում, ոչ թե բաժնետոմսեր:


ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհուրդը դեկտեմբերի 15-ին հաստատել և գրանցել է «Արարատբանկ» ԲԲԸ (Պահպանվող բանկ) և «Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ (Միացող բանկ) միացման պայմանագիրը:


Նշենք, որ Արարատբանկին միանալու որոշում Զարգացման հայկական բանկն ընդունել է նոյեմբերի 25-ին կայացած՝ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին: Վերակազմակերպման մասին որոշման համաձայն, Արարատբանկին է փոխանցվում Զարգացման հայկական բանկի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ որպես վերջինիս լիիրավ իրավահաջորդ:


Արարատբանկը վերակազմակերպման որոշում ընդունել է դեկտեմբերի 10-ին: Ընդ որում՝ այս բանկի բաժնետերերի կազմում փոփոխություններ չեն կատարվելու, քանի որ Զարգացման հայկական բանկի բաժնետերերն իրենց բաժնետոմսերի դիմաց ստանալու են ոչ թե Արարատբանկի բաժնետոմսեր, այլ նրանց տրամադրվելու է դրամական (փողային) հատուցում:


Հավելենք, որ երկու բանկերը պայմանագրով նախատեսված գործողությունների իրականացման ավարտից հետո, միջնորդագիր կներկայացնեն Կենտրոնական Բանկ՝ միացման գործընթացի ավարտը գրանցելու համար: